FlandersBio on Twitter

Follow us on Twitter

News

Nieuws

in het nederlands in english

FlandersBio informs you about important regional and national life sciences news. Send us your news. If your news is of interest to the life sciences community, we will post it on our website.

FlandersBio informeert u over belangrijk nieuws op het vlak van de biowetenschappen. Bezorg ons jouw nieuwtjes. Als het interessant is voor de sector, zullen wij het op onze website plaatsen.

Unieke bacterie zorgt voor bodemsanering

22/01/2010

Wetenschappers van de Universiteit Gent werkten samen met diverse bodemdeskundigen een nieuwe methode uit om de bodem van het fabrieksterrein van de Tessenderlo Group te saneren. Het innovatieve project krijgt nu erkenning en financiële steun van de Europese Commissie via het LIFE+-programma. Vandaag werd het startsein gegeven.

Historische vervuiling

De fabriek in Tessenderlo produceert mvc, een basisgrondstof voor pvc. In de bodem van de fabriek, die in 1972 werd opgestart, is er een historische verontreiniging aanwezig. De bronnen van deze verontreiniging zijn weggenomen en sanering drong zich op. Pilootproeven en bijkomend onderzoek leidden tot een innovatieve saneringstechnologie.

Bacterie

Een unieke bacterie -Desulfitobacterium dichloroeliminans- die in de bodem van het terrein werd geïsoleerd, zal voor het eerst ingeschakeld worden voor sanering op grote schaal. De bacteriën breken de verontreinigde materie af tot onschadelijke eindproducten. In een zuurstofvrije omgeving zonder natuurlijke grondwaterstroming zal de bacterie ondergronds in contact gebracht worden met de verontreiniging.

LIFE+

Omwille van deze innovaties en het engagement om de technologie ter beschikking te stellen van geïnteresseerden, krijgt het project nu Europese erkenning en financiële steun via het LIFE+ programma. Op die wijze wordt de technologie beschikbaar voor andere bedrijven en kan ze ingeschakeld worden naast de bestaande saneringstechnologieën.

LabMET

De technologie kwam tot stand in nauwe samenwerking met wetenschappers van het LabMET (Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie) van de UGent. Deze onderzoeksgroep is gespecialiseerd in de studie en applicatie van microbiële mengculturen of gemeenschappen.

LabMET past deze aanpak toe in het veld van toegepaste microbiële ecologie, functionele voeding, medische microbiële ecologie, risico-evaluatie, biomaterialen en nanotechnologie, waterbehandeling, aquacultuur, bio-energie en bodems en sedimenten. Het onderzoeksteam bestaat uit een 35-tal academici en maakt deel uit van de vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie van de UGent.

Source: UGent

Tags: research

Join E-news

Interested in a regular update of the life sciences and biotech sector in Flanders? Subscribe to our newsletter.

Subscribe now

Back to top

Print