FlandersBio on Twitter

Follow us on Twitter

Events

Evenementen

in het nederlands in english

FlandersBio organises events that provide opportunities for networking and tapping into the knowledge and expertise of all the life sciences companies. We also keep you informed about other interesting life sciences events. You can also send us your life sciences event.

FlandersBio organiseert seminaries en workshops om het netwerken te bevorderen. Op die manier delen bedrijven gespecialiseerd in biowetenschappen ook hun knowhow en expertise met elkaar. Verder houden we u ook op de hoogte van andere interessante evenementen die gelinkt zijn met de biowetenschappen. Stuur gerust ons gerust jouw evenement door.

Basisstatistiek voor onderzoekers - POSTACADEMISCHE OPLEIDING

Monday, October 03, 2016 - Monday, June 12, 2017

Wetenschappelijke coördinatie: Prof. Jean-Pierre Ottoy, Vakgroep Wiskundige Modellering, Statistiek en Bio-Informatica

Een goede keuze maken uit het ruime aanbod van statistische methoden voor het analyseren van data is geen eenvoudige opdracht. Het berust immers op een grondige kennis van de voorwaarden waaronder de statistische methode werd ontwikkeld. Ook bij de interpretatie van de resultaten is inzicht in de kracht en de tekortkomingen van de gebruikte statistische techniek onontbeerlijk. Om tot een geldige statistische analyse en een verantwoord besluit te komen, dient men ook aandacht te besteden aan de opzet van de studie (Design of Experiment). Op die manier kan men met een minimum aan experimenten tot een maximale kennis over het onderzoek komen.

Deze lessenreeks gaat op deze verschillende fasen in en tijdens de begeleide oefeningen zullen de cursisten zelf gegevens kunnen analyseren en interpreteren. Er wordt gebruik gemaakt van het statistisch softwarepakket R. De voorbije jaren is R uitgegroeid van een veelgebruikte tool voor wetenschappelijk onderzoek tot een standaard in de industrie. Zeker nu Revolution Analytics door Microsoft werd opgekocht, heeft R ook de zakenwereld veroverd. R wordt veelvuldig gebruikt voor analyse van data (Microsoft, Google, Facebook, ...), marktanalyses (ANZ Bank, Bank of America, ...), visualisatie van data (New Scientist, NY Times) en zoveel meer. R is bij uitstek geschikt voor het opstellen van unieke oplossingen en automatisatie van de analyse processen in onderzoek en de zakenwereld. R leren vraagt -zeker in het begin- enige inspanning, maar daarvoor krijg je een goed gestructureerde en gedocumenteerde tool met een onwaarschijnlijk grote ondersteunende gebruikersgemeenschap.

De deelnemers zullen tijdens de cursus over de vereiste software licenties met handleiding beschikken. Iedere module wordt afgesloten met een lesavond waarin alleen oefeningen aan bod komen.

Doelpubliek
De cursus richt zich niet alleen tot onderzoekers aan Universiteiten en Hogescholen, maar ook tot mensen uit de dienstensector, de overheid en de bedrijfswereld die in ondersteunende disciplines gebruik maken van statistische methoden en modellen. De cursus is toegankelijk voor iedereen die door zijn basisvorming of door zijn ervaring voldoende met het onderwerp vertrouwd is om met interesse en motivatie de opleiding te volgen. Door het modulaire karakter van de opleiding kan de cursist de modulekeuze aanpassen aan zijn interesseprofiel en specifieke voorkennis. Deze opleiding kan – mits deelname aan het examen – opgenomen worden in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent. Voor alle cursussen is een basiskennis R vereist met uitzondering natuurlijk van de basiscursus R zelf.

Wetenschappelijke Coördinatie

Em. Prof. Jean-Pierre Ottoy, Vakgroep Wiskundige Modellering, Statistiek en Bio-Informatica, Universiteit Gent

Lesgevers

 

Module 1: Basiscursus R
3, 10, 17 en 24 oktober 2016

Module 2: Basiscursus statistiek
7, 14, 21 en 28 november, 5, 12 en 19 december 2016

Module 3: Regressieanalyse
23 en 30 januari, 6, 13 en 20 februari, 6 en 13 maart 2017

Module 4: Proefopzet
24 april, 8, 15, 22 en 29 mei, 6 en 12 juni 2017

De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene redenen.

Links & Downloads

Event details

  • Date: Monday, October 03, 2016 - Monday, June 12, 2017

Bookmark & share

Join E-news

Interested in a regular update of the life sciences and biotech sector in Flanders? Subscribe to our newsletter.

Subscribe now

Back to top

Print